Rekryteringsprocess för översättare

När vi rekryterar nya översättare följer vi en inarbetad process som säkerställer en hög kvalitet, här kan du läsa mer om hur vi går till väga.

Pratbubblor
Kompetenskrav – översättare

När vi behöver flera eller nya översättare inom ett språk eller ett specifikt ämnesområde gör vi på följande sätt:

Vi börjar med att söka igenom våra intresseanmälningar. Hittar vi inget där så annonserar vi eventuellt och letar även aktivt efter lämpliga kandidater. Sedan kontaktar vi kandidaterna och stämmer av kravprofilen innan vi påbörjar en testomgång. Kandidaten får utföra en testöversättning av en eller flera texter som vi sedan granskar. Därefter gör vi en bedömning av det sammantagna intrycket och ger återkoppling och besked till kandidaten.

Om en översättare blivit godkänd så skickar vi ramavtal och sekretessåtagande som översättaren får läsa igenom och skriva under. När alla handlingar kommit tillbaka till oss aktiverar vi översättaren i vår databas och informerar våra projektledare om att det finns en ny leverantör, som de kan kontakta för relevanta förfrågningar.

Rekryteringsprocessen varierar beroende på språk och behov, men räkna med att det kan ta en vecka upp till en månad.