Grundkrav - översättare

Semantix översättare ska tillhandahålla översatta och granskade texter av mycket hög kvalitet som är färdiga att använda eller publicera. Med mycket hög kvalitet avses att texterna ska vara korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar.

Kompetenskrav

Semantix generella krav är

  •  översättarutbildning eller
  •  annan högskoleutbildning samt minst två års dokumenterad översättningserfarenhet eller
  •  minst fem års dokumenterad översättningserfarenhet.

 

Meriterande kompetens

Specialkompetens inom något eller några ämnesområden är meriterande, liksom medlemskap i en översättarorganisation, som SFÖ, ATA, ITI.

 

Teknikkompetens

Vi prioriterar översättare som behärskar de vanligaste programvarorna och är vana vid att arbeta med SDL Trados eller kompatibelt översättningsverktyg. Vi värdesätter också särskilt intresse för ny teknik inom översättning, exempelvis lokalisering direkt i webbgränssnitt.


Modersmål

Du översätter till ditt modersmål.


Formella krav

Frilansande översättare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register, vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis.

Semantix kan komma att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda genom att inhämta uppgifter från Skatteverket, via blanketten SKV 4820.

Semantix har strikta sekretesskrav gällande översättningar och som frilansande översättare ska du se till att inga obehöriga kan ta del av informationen som vi skickar dig. Detta innebär att du arbetar med våra projekt på din egen dator, och går i god för att alla handlingar hanteras med sekretess. Vi tecknar ett sekretessåtagande som beskriver hur vi gemensamt hanterar detta.


Personliga egenskaper

Du är självständig, noggrann och har förmågan att snabbt sätta dig in i olika sammanhang. Du uttrycker dig tydligt och lättförståeligt när du skriver på ditt modersmål. Att leverera i tid är en självklarhet.