Stockholm

Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm. Växel: 08-506 225 50

Postadress

Box 10059, 100 55 Stockholm

Tolk

0770-45 74 00
tolk@semantix.se

Översättning

0770-45 74 00 | Fax: 08-506 225 99
info@semantix.se

Språkutbildning

08-506 225 40
utbildning@semantix.se

Affärs- och konferenstolkning

08-506 119 10 | Fax: 08-506 119 49 
konferens@semantix.se

Upphandling

Carina Vibenius
Chef för juridik- och anbudsavdelningen
08-506 225 34
carina.vibenius@semantix.com