Översättningstjänster

Nedan hittar du en översikt över alla tillgängliga översättningstjänster. Oavsett vilken språkkombination eller typ av text du behöver kan vi hjälpa dig att nå din marknad. När du väljer Semantix kan du vara säker på att vi har en grundlig kvalitetssäkringsprocess och att översättningen kommer att hålla en hög professionell standard. För mer information, eller om du tycker att någon information saknas, är du alltid välkommen att mejla till oss.

Standard

Översättning Standard

Vår tjänst standardöversättning utförs av erfarna professionella översättare.

Vi gör slumpmässiga kvalitetskontroller och rankar våra översättare för att ge dig översättningar med en hög och jämn kvalitet.

Standardöversättning lämpar sig för de flesta texttyper.

Översättning Premium

Våran tjänst premiumöversättning utförs av professionella översättare med lång erfarenhet inom sina specialområden.

Dessutom korrekturläser en andra lingvist premiumöversättningar för att säkerställa att dina viktigaste texter, där till och med ett felaktigt placerat kommatecken kan vara avgörande, översätts korrekt in i minsta detalj.

Premiumöversättning lämpar sig för texter där kvaliteten är av stor betydelse.

Premium

Test

Provöversättning

En provöversättning är en gratisöversättning av upp till 300 ord som utförs av två översättare per målspråk. Syftet med en provöversättning är att hjälpa dig att välja en översättare som bäst överensstämmer med ditt varumärke, stil och ton. Eftersom denna tjänst tillhandahålls utan kostnad för dig, är leveranstiden längre än för våra betalda tjänster. 

 

Expressöversättning

Vår tjänst expressöversättning är perfekt för de tillfällen då du behöver en översättning snabbt. Vi levererar normalt översättningar av 1 500 eller färre ord inom 24 timmar. Om du behöver översätta mer än 1 500 ord per dag, eller om vi behöver arbeta under helgen, kommer vi att behandla detta som en expressöversättning och göra vårt yttersta för att uppfylla din begäran.

Express

Auktoriserad

Auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning utförs av en auktoriserad översättare för att säkerställa att den juridiskt motsvarar originaldokumentet. Denna typ av översättning är vanlig för officiella dokument, domar och liknande innehåll.

De rättsliga kraven på juridiskt likvärdiga översättningar skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att ni informerar oss om i vilket sammanhang som översättningen kommer att användas. Vi kan hjälpa dig att ordna med kurirleverans, officiell registrering osv. 

Korrekturläsning

En korrekturläsning är en språkkontroll av en text på ett enda språk. Korrekturläsaren ändrar inte textens innehåll eller innebörd, utan säkerställer snarare att stavningen och skiljetecknen är korrekta, att texten har ett bra flyt och att den är idiomatiskt korrekt.

Korrekturläsningen utförs alltid av en lingvist som har språket som ska granskas som sitt modersmål. Om texten som ska korrekturläsas är en översättning, görs granskningen alltid av någon annan än den ursprungliga översättaren.

Korrekturläsning

Granskning

Granskning

En granskning är en språkkontroll av en text på ett enda språk. En granskning skiljer sig från en korrekturläsning genom att den garanterar att texten är korrekt och lämplig för det överenskomna syftet. En granskning kan omfatta granskning av en text som har skrivits på ett språk av en icke infödd författare.

Granskningen utförs alltid av en lingvist som har språket som ska granskas som sitt modersmål. Om texten som ska granskas är en översättning, görs granskningen alltid av någon annan än den ursprungliga översättaren.

Kontrolläsning

Vid en kontrolläsning jämförs översättningen med originaltexten för att säkerställa att den är lämplig för det överenskomna syftet, att kulturella referenser och terminologi används korrekt och att den överensstämmer med eventuella referensmaterial.

Kontrolläsningen görs alltid av någon annan än den som gjorde den eventuella översättningen.

Kontrolläsning

Leverans inom en timme

Semantix 1-Hour Express

Om du snabbt behöver få översatt 50 ord eller mindre, då är vår tjänst 1-Hour Express något för dig. Med hjälp av vårt webbaserade beställningssystem utförs varje översättning av en professionell översättare och levereras till dig inom en timme. Och om du har ett översättningsminne använder vi det för att ge dig bästa möjliga översättning.

Tjänsten är tillgänglig måndag till fredag mellan kl 09.00 och 16-00. Vi accepterar de flesta filformat, inklusive Microsoft Office, IDML och .txt, och tillhandahåller översättningar till och från engelska, tyska och skandinaviska språk.

Om vi, mot förmodan, inte kan leverera din översättning inom en timme, har du möjlighet att få översättningen gratis inom 24 timmar.

Kundvalidering

Är dina lokala marknader involverade i valideringen av översättningar? Nu kan de validera översättningar i ett enkelt online-gränssnitt som ger dem möjlighet att förhandsgranska både käll- och målspråksfilerna (inklusive InDesign-format). Den lättanvända tabelliknande granskningsmiljön gör att processen är både okomplicerad och snabb.

Validering

Frågor eller funderingar?