Validering av översatt text

Att hantera validering från olika lokala kontor runt om i världen och se till att alla språk har uppdaterats kan vara enormt tidskrävande – låt oss göra jobbet istället.

Vad innebär validering?

Validering innebär att ni inte behöver hantera kontakten med era lokala kontor, det sköter vi åt er. Våra projektledare ser till att översättningen skickas till av er utvalda validerare för de aktuella språken och att den översatta texten sedan uppdateras enligt era önskemål. Vilket innebär att du som kund bara får den färdiga texten. 

Därigenom kan ni också vara säkra på att era översättningsminnen är uppdaterade med de senaste ändringarna inför ert nästa uppdrag.

Fördelarna med validering

Lokal feedback införd
Översättningarna är uppdaterade enligt kommentarer och ändringar från era lokala kontor.


Inkluderande

Era lokala kontor runt om i världen kan bidra och påverka den dokumentation som riktas till deras specifika marknad.

Tidsbesparande 
Ni behöver inte avsätta tid för att samordna föreslagna ändringar från olika kontor.


Uppdaterade översättningsminnen

Eventuella ändringar förs in i översättningsminnet för respektive språk, vilket säkerställer att minnet är uppdaterat inför nästa uppdrag.

Vill du veta mer?